Disposables för vätskehantering och separation

New Horizons - JM Separation

Vill du se och känna på vår Single-Use utrustning?

Kom förbi oss på “New Horizons in Bioprocessing” på Stockholm Waterfront den 16:e december.

Vi kommer att hålla föredrag och ställa ut tillsammans med vår partner JM BioConnect. Därför vill jag passa på att påminna dig om oss och våra lösningar för engångsbruk, som t.ex.:

För vätskehantering:
> påsar i 2D och 3D-format
> mixingsystem
> slangar och slanganordningar
> TFF system
> tank liner

För separation:
> Hollow fiber moduler(Watersep)
> perfusionssystem

JM BioConnect är specialister på kompletta Single-use System för

> media och buffert preparering
> cellskörd eller klarifiering
> koncentration och diafiltrering
> alla processer för framtagning av vaccin, proteiner samt mono- klonala antikroppar.

Jag hoppas vi ses på New Horizons in BioProcessing för en “live” presentation av våra produkter!