Visit us at “New Horizons in Bioprocessing”

Disposables for handling of fluidsVill du se och känna på vår Single-Use utrustning?

Kom förbi oss på “New Horizons in Bioprocessing” på Stockholm Waterfront den 16:e december

Vi kommer att hålla föredrag och ställa ut tillsammans med vår partner JM BioConnect. Därför vill vi passa på att påminna dig om oss och våra lösningar för engångsbruk, som t.ex.:

För vätskehantering:
> påsar i 2D och 3D-format
> mixingsystem
> slangar och slanganordningar
> TFF system
> tank liner

För separation:
> Hollow fiber moduler (Watersep)
> perfusionssystem

JM BioConnect är specialister på kompletta Single-use System för

> media och buffert preparering
> cellskörd eller klarifiering
> koncentration och diafiltrering
> alla processer för framtagning
> av vaccin, proteiner samt monoklonala antikroppar

Read more here!