Hållbarhetspris till Hungerprojektet och Thurne Teknik

Silvia Ernhagen (Hungerprojektet) och Nawal Ajob (Thurne Teknik)

A Sustainable Prize premierar goda exempel utifrån det Globala målet nummer 17 (Genomförande och globalt partnerskap). Utmärkelsen delas ut gemensamt till ett företag och en organisation som engagerat sig tillsammans för att skapa hållbar utveckling. 2018 går priset till Hungerprojektet och Thurne Teknik med följande motivering:

Read more